28336459_1996369317288144_3443447035777756369_o

Pittige pensioenuitingen

Pensioenadviesbureau Noord Holland uit Enkhuizen wil zowel werkgevers als werknemers weer baas over eigen pensioen laten worden. Daarin adviseren zij graag. Net als de ReclameSjef opereert het bureau onafhankelijk en zijn zij dus niet gebonden aan grote verzekeraars die alles voor jou bepalen. Het zelf bepalen geeft een goed gevoel en maakt je zeker van […]

0b471fb6a912455ccc6a7116ec85d0ef5adcb35d

10 marketing-kansen met GDPR

Wat is GDPR? De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over het ‘beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens’. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR is sinds mei 2016 de opvolger van de meldplicht datalekken.    […]

project_geestdrift_website

Pracht van een website voor Project Geestdrift

Voor de Projectgroep van Project Geestdrift – een initiatief van de Doopsgezinde kerken in Noord-Holland Noord in samenwerking met Stichting Karavaan, hebben we op 18 januari jl. een ‘pracht’ van een website opgeleverd. Projectleider Kees Knijnenberg was zeer over de samenwerking, het ontwerp en de vlotte bouw te spreken. Project Geestdrift biedt met Karavaan een serie […]