Fake it till you make it?

Een gezegde dat je vóór het informatietijdperk gemakkelijk kon toepassen op jezelf. Net doen alsof je goed bezig bent, waarmnee je tijd koopt om goed bezig te gaan doen. Tegenwoordig ondenkbaar, zo ondervindt o.a. Shell. In korte tijd al tweemaal op de vingers getikt door de ReclameCode Commissie (RCC) om misleidende uitingen in zijn advertenties met betrekking tot zijn voortrekkersrol in klimaatvriendelijkheid.

 

 

Er zijn meer ‘kampen’ te ontdekken in het vraagstuk hoe je omgaat met ethiek in reclame. Shell behoort kennelijk tot het kamp dat vindt dat je alles mag zeggen zo lang je maar laat zien dat je je best doet. Ook al betekent dat dat de voorstelling van zaken wat mooier is dan in werkelijkheid. Het is tenslotte maar reclame. En tja, die overdrijft toch altijd…
Dat is dus een attitude, die in deze informatiesamenleving geen stand meer houdt. Al een hele tijd niet meer. Zijn het niet de officiële instanties als de RCC, dan is het wel de publieke opinie zelf die je via sociale media het schavot op sleept. Die publieke opinie wil je helemaal niet tegen hebben als rechter. Niet alleen is het wetboek aan de hand waarvan de publieke opinie oordeelt, nogal onduidelijk, de publieke opinie is ook enorm machtig. Machtig genoeg om je jarenlang zorgvuldig opgebouwde corporate image om zeep te helpen.
Hoe daarmee om te gaan? Gewoon les 1 op elke PR-cursus toepassen: be good and tell it like it is!
Dus fake it till you make it? It’s quite a chance. Don’t take it! Don’t fake it till you make it. Tell what and when you’re gonna make it!
Niet alleen kom je dan veel geloofwaardiger over, je houdt ook de regie over de communicatie over jezelf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.