Meteen naar de inhoud

De klant is koning, nietwaar?

Wat is marketing ook alweer? Verkort komt de definitie van marketinggoeroe Philip Kotler neer op: winstgevend bevredigen van afnemersbehoeften. Niet meer, niet minder

Marketing-misbruik

Sinds het ontstaan wordt de term marketing misbruikt. Telemarketing is zo’n vorm van potentieel misbruik. Zéker als consumenten aangeven niet meer gebeld te willen worden en telemarketeers die consumenten dan niet opnemen in het Recht van Verzet. Tot juli vorig jaar was dit recht samen met het Bel-Me-Niet-register het enige recht waarop consumenten zich konden beroepen in hun wens om niet meer met telemarketing te worden lastig gevallen. Sinds de vervanging van de ‘opt-out’ door de ‘opt-in’ restrictie (je mag me alleen bellen als ik daartoe expliciet toestemming heb gegeven, tenzij ik een financiële relatie met je onderhoud) bestaat alleen het Recht van Verzet. Ook als je een financiële relatie onderhoudt kun je verzoeken om in dit recht te worden opgenomen. De telemarketeer moet daaraan dan gevolg geven door je daadwerkelijk aan te melden. Zo hoort het! En niet anders…

You win the battle, you lose the war…

Een consument wordt in een westerse economie dagelijks met zo’n 5.000 reclame-uitingen geconfronteerd. Hoe vaker die consument ongevraagd gecontact wordt, hoe korzeliger hij daarop zal reageren, hoe minder hij geneigd zal zijn toe te geven aan zijn manifest gemaakte latente behoeften door jouw verkooppogingen. You win the battle, you lose the war! Iets aan iemand verkopen lukt alleen als je die persoon ervan overtuigt dat hij er voelbaar op vooruit gaat! Stel dus alles in dienst dáárvan. Hoe respectvoller je een klant behandelt (ook al vraagt-ie direct om je niet meer te bellen en hem op te nemen in het Recht van Verzet), hoe groter de kans dat je die klant wel iets verkoopt bij een volgend gesprek. De Klant is immers Koning, nietwaar?

Ook nu weer voor degenen die geinteresseerd zijn in de achtergrond van deze blog: https://www.nu.nl/economie/6209275/telemarketeers-verwijderen-mensen-niet-snel-genoeg-uit-hun-belbestand.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.