10 marketing-kansen met GDPR

0b471fb6a912455ccc6a7116ec85d0ef5adcb35d

Wat is GDPR?

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over het ‘beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens’. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR is sinds mei 2016 de opvolger van de meldplicht datalekken. 

 

Wat betekent GDPR voor een organisatie/bedrijf?

Onder de GDPR moeten organisaties kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywetgeving houden. In veel gevallen is het verplicht om een ‘verwerkingenregister’ bij te houden. In dit register moet staan wat voor persoonsgegevens je verwerkt, waarom, wat de bron is, welke partijen betrokken zijn, of de gegevens buiten de EU terechtkomen en wat de bewaartermijn is. Daarnaast moet je aantonen dat je persoonsgegevens verwerkt met een rechtmatige grondslag, bijvoorbeeld toestemming of omdat de verwerking nodig is om een (verkoop)overeenkomst uit te voeren.

 

Is het voor iedere organisatie verplicht?

Voor sommige organisaties is een data protection officer of functionaris gegevensbescherming (FG) verplicht. Bijvoorbeeld als je bijzondere persoonsgegevens op grote schaal verwerkt, als de verwerking van persoonsgegevens om andere redenen een hoog risico met zich meebrengt, bijvoorbeeld omdat je op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Controleer of deze verplichting voor jouw organisatie geldt. Zo ja: vergeet de FG niet aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor verwerking van persoonsgegevens is soms toestemming nodig. Onder de AVG moet je bewijzen dat, wanneer, hoe en waarvoor toestemming is verkregen. Intrekken van toestemming moet net zo eenvoudig zijn als het geven van toestemming en mag geen nadelige gevolgen hebben. Daarnaast mag toestemming niet een voorwaarde zijn voor uitvoering van de overeenkomst – de toestemming is in dat geval niet ‘vrij’ gegeven.

 

Welke kansen biedt GDPR voor organisaties en bedrijven?

  1. Een verschuiving van klassieke e-mailcampagnes naar social media-campagnes waar de expliciete toestemming te behalen valt;
  2. Een snellere nieuwsverspreiding via social media en app’s in plaats van gebruik van nieuwsbrieven;
  3. Een verschuiving van glossy magazines naar digitale magazines met bewegend beeld (You Tube, Vimeo);
  4. Een verschuiving van statische websites naar websites met persoonlijke interactie en persoonlijk aanbod (buyer persona’s);
  5. Beter gebruik van online social tools om naar je klanten te luisteren (en zo je buyer persona beter in kaart te brengen in een customer journey) en in te spelen op klachten en vragen;
  6. Meer mogelijkheden om de impact van je marketing inspanningen te meten door dit online in een customer journey in te bouwen;
  7. Weg van leads en click-throughs naar kijken naar volgers, influencers, ambassadeurs en hen bij je organisatie/bedrijf trekken;
  8. Weg van telemarketing naar chatbots en virtuele verkoopagenten met passend aanbod in het verkoopproces;
  9. Weg van spammen naar relevante aanbiedingen, gericht op de buyers persona op het juiste ogenblik op de juiste plaats;
  10. Weg van irritante banners naar het plaatsen van geprogrammeerd adverteren met relevante aanbiedingen op momenten dat je consumenten het ook willen ontvangen.

 

Meer weten hoe GDPR voor jou kan werken?

Bij de ReclameSjef helpen we je graag verder! Wil je het zelf doen, maar heb je meer kennis nodig? Volg dan de Basiscursus Marketing bij de StudiePick of de workshop Customer Journey in 1 dag! Klik hier voor meer info.

Schrijf je ons een berichtje?